SUP GROUP_ASENNUS

SUP Group suorittaa hissienasennusprojekteja tilaajalle avaimet käteen periaatteella. SUP Group pystyy toteuttamaan haastaviakin asennusprojekteja resurssiensa avulla. Yrityksen toimintavarmuus sekä laadunhallinta ovat asioita, joihin on kiinnitetty huomiota yrityksen kehitys- ja kasvuvaiheessa.

SUP Group toimii tiiviissä yhteistyössä päämiesten ja tilaajien kanssa projektien toteutusvaiheessa.

SUP Group kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti sekä henkilöstö osallistuu myös kaikkiin päämiehen tai tilaajan  järjestämiin koulutuksiin. SUP Group kouluttaa ja kehittää itse omaa henkilöstöään mm. järjestämällä hissiasentajan ammattitutkintoon mahdollistavan oppisopimuksen uudelle asentajalle.SUP Group on panostanut huomattavan määrän myös työturvallisuuteen liittyviin asioihin sekä työolosuhteiden kehittämiseen. SUP Group kuuluu valtakunnalliseen tilaajavastuurekisteriin, jonka myötä yhtiö pystyy osoittamaan kirjallisesti vastuullisen yrityksen toimintatavat liiketoiminnassaan.

SUP Group omaa koulutetut resurssit ja myös näin ollen mahdollisuus hoitaa tarvittaessa erittäin kiireellisiäkin projekteja, jolloin projektin läpimeno saadaan tarvittaessa nopeutettua. SUP Group resurssit ovat mobilisoitavissa kohteen maantieteellisestä sijainnista riippumatta kustannustehokkaasti.